חשבון הג'ימייל שלך נחשף לפורצים?

Your Gmail is exposed to hackers?

just configure 2-step verification, password and sms, and good luck.

חשבון הג'ימייל שלך נחשף לפורצים? חוששת שקוראים את המיילים שלך?

תגדירי הזדהות כפולה, גם סיסמא וגם sms, ובהצלחה להם.

עצמאות שמח

הזדהות כפולה

 

 

חשבון הג'ימייל שלך נחשף לפורצים?